PERVANE KÖYÜ - ARAKLI - TRABZON
ustreklam
Cumartesi, 23 Şubat 2013 00:46

köyümüz hakkında

Yazan 
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Köyümüzün Kuruluş Tarihçesi

Pervane Köyü'nün ismine Resmi kayıtlarda İlk'kez 1878 yılında Tapu Kadasto Genel Müdürlüğünün kayıtlarında rastlanılmaktadır .  ilçemiz Araklı'nın Sosyal yönden gelişmiş , ekonomik yönden Geçim standartları olan , Eğitim yönünden eğitilmiş insanı randımanlı olan BİR yerleşim alanıdır . Tarımsal faaliyetler ile Birlikte Büyük ve küçükbaş hayvancılık varlığını Hala Devam ettirmektedir.Yayla kültürü mevcuttur ve Devam etmektedir . 

 

İlçe topraklari , dolayısıyla köy topraklari üzerinde kurulan hakimiyetleri ve bunların Tarihi durumlarını inceleyecek olursak , önümüzde Detaylı BİR Tarihi Yapı çıkar . Anadolu'nun Tarihi dönemleri , M.Ö.2000 yıllarında Hititlerle başlar . Hitit İmparatorluğu'nun dağılmasından Gale ( M.Ö 1200) Ege göçleri ile Anadolu'ya girerek Hititleri fade eden Frigler , bölgenin Yerli halkları olan Halibler , Halidler , Tibarenler , Tabalar ve Muşkileri aşamadıkları tıklayın Trabzon yöresine Nufus edememişlerdir . Fenikeliler ve Asurlular İMKB ; bölgemiz ile sıkı ticari İlişkiler kurmuşlardır .

 

Fenike hakimiyetinin Sona ermesinden yararlanan Eski Yunanlılar M.Ö. 756'da bölgeye gelip yerleşmişlerdir . Kafkasya'dan göçen Kimmerler'in saldırısına uğrayan Eski Yunanlılar daha Gale bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır . Kimmerler'in ardından bölgede 28m Yıl İskit , 35 Yıl ve 250 Yıl Pontus Devleti hakimiyet kurmuştur MED . Pontus Devleti'ne OĞUL veren ( M.Ö.63 ) ve hakimiyetini genişletmek isteyen Roma imparatorluğu Araklı Kalesi ( Hysus ) 'ni karargahı haline getirmiştir . Roma İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından yöremiz , Bizans İmpartorluğu'nun eline geçmiştir . 705 yılında Tür Arap ordusu Trabzon Yöresi'ni Talan etmistir. İlçemiz bulunduğu coğrafi Konum nedeniyle Dış saldırılara cok Kolay uğrayan BİR yerdir . Bölgemiz birkaç kez Bizans ve Araplar arsında el değiştirmiştir . Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde Trabzon yöresi Müslüman Türk akınlarına uğramıştır . 1204 yılında İMKB ; 1.Alexi Comnen tarafından Trabzon Devleti kuruldu . Trabzon Devleti Zaman Zaman Anadolu Selçuklu Devleti'ne ve Moğollar'a Vergi vermek zorunda Kaldi . Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon ve ilçemiz Fatih Sultan Mehmet tarafından 15 Ağustos 1461'de fethedildi . O tarihlerde ilçemiz , Sürmene'nin BİR Köyü durumundaydı . İlçemiz , 1 . Dünya Savaşı'nda Rus istilasına uğramıştır . Ayşe savaşlar sırasında Ruslar ; Pervane , Değirmencik ve Tosunlu köyleri ve çevresinde Büyük kayıplar vermişlerdir .

 

Araklı ve köyümüz , 22 Ay Süren kuşatmadan Gale 37 . Tümen'in Doğu yönündeki harekatı sırasında BİR Suvari bölüğü tarafından kurtarılmıştır ( 25 Şubat 1918 ). Bölgemizdeki yerleşmelerin Tarihi gelişimi hakkında açıklamadan Gale , köyümüzün kuruluşuna Bakacak olursak bir araya geldi ; Köyümüz kurulmadan kez doğudaki Merkez köyü'nün Merası olarak kullanılmaktaydı . Köyümüze Tür yerleşen müthiş Pervaneoğulları'dır . Daha sonraki yıllarda Asurlular'dan oluşan Temur Paşa Ailesi , mustafaoglu , Suiçmezoğulları Ailesi köye yerleşmişlerdir . Bölge zamanla çeşitli yörelerden gelen Göçebelerin Durak Yeri Olmuş ve günümüzde Pervane Köyü kurulmuştur . Örneğin ; köyde Konya kökenli aileler mevcuttur .

 

Coğrafya 

Trabzon iline 43 km, Araklı ilçesine 13 km uzaklıktadır . 

İklim 

Köyümüzün iklimi , Karadeniz iklimi Etki Alanı içerisindedir .

Ekonomi 

Köyümüzün ekonomisi Tarım ve hayvancılığa dayalıdır .

Muhtarlık 

Yerleşim köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır tüzel kişiliği alması ile Birlikte Koyun tüzel kişiliğini temsil etmesi tıklayın köy yerinin . Seçildikleri yıllara edat köy muhtarları :  Hüseyin Solmaz 1999-2011

Altyapı bilgileri 

Köyümüzde 1.Sağlık Ocağı 2 İlk Öğretim okulu ve 4 Camii bulunmaktadır

ve BT telefon vardır Köye ayrıca ulaşımı sağlayan Yol Dökme Beton olup , köyde Elektrik vardır.

Pervane Köyü Hem Nufus Açısından Hemde Genis arazi açısından Karadeniz Bölgesinin En Büyük Köyleri Arasında Yer almaktadır .

Köyümüz'de 11 Adet Mahalle

15 Adet Sulale vardır

Köyümüzün Nufusu

Genel olarak 14.000 ' i aşkındır İhtisas Grubu nufusun Halen1500'ü köyde ikamet etmektedir .

Köyümüzün Coğrafi Konumu 

Pervane Köyü , Trabzon İli'ne bağlı Araklı İlçesi'nin 13 km. güneyinde yer alır . Koyun , il merkezine olan uzaklığı 52 km . ; güneyindeki Bayburt İli'ne uzaklığı 145 km İMKB . ' dir . Köyümüzün Çevre köylerle olan sınırı ; Tepeler , sırtlar , dereler , çaylar tarafından doğal sınırlar özelliğindedir belirlenmiş . Koyun , Doğu komşuları olan Merkezköy'e uzaklığı 6 km. , Tosunlu Köyü'ne 5 km. , Kuzey komşuları olan Karatepe'ye 6 km. , Değirmencik Köyü'ne 10 km. , Güney komşusu olan [[ Arsin ] İlçesi'ne 33 km İMKB . ' dir . Engebeli BİR araziye Sahip olan Koyun , denizden yüksekliği 200-1221 m. ' leri arasında değişir . Koyun tr Yüksek sınırını güneybatı sınırında yer alan 1221 m. yüksekliğindeki tepe oluşturur . En m. Noktası 200 alçak yüksekliğindeki Vadi tabanıdır . Köy merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 350 m. ' dir . Koyun yüzölçümü dir 14 km ² ' İMKB . Koyun başlıca yerleşim yerleri ; Kuzeyden güneye Doğru Kadıra , Ligoslu , Sates , Mangan , Alçakdere , Şalona , Zavlama , Ayvanlı , Baziroğlu , Kufoz ve Hamzaoğlu mahalleleridir . Ayşe mahallelerden Mangan Mahallesi'nin köy m. uzaklığı 782 merkezine olup , DİĞER mahallelerin köy 3-8 km uzaklığı merkezine . arasında değişmektedir .

Okunma 3508 defaSon Düzenlenme Cumartesi, 23 Şubat 2013 09:12
Bu kategoriden diğerleri:« ÜYELERİMİZdernek faaliyetleri »

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

HomeKÖYÜMÜZ HAKKINDATop of Page